Qui som?

Qui som? 2017-04-11T11:01:05+00:00

La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (en endavant la Fundació) promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, va ser creada el juliol de 1990.
La Fundació: ara més necessària que mai.
La raó de crear la Fundació, fa més de 20 anys, va ser impulsar un projecte d’inclusió residencial per a les famílies, usuàries de Càritas Diocesana de Barcelona, que es trobaven en situació d’exclusió social i/o marginació. Aquest objectiu s’assolia mitjançant la cessió temporal a aquestes famílies d’un habitatge gestionat per la Fundació.

És evident que actualment, donada la greu situació social i econòmica que viu el nostre país, aquest objectiu continua estant més vigent que mai, i la Fundació té per endavant importants reptes per tal d’aconseguir que les persones ateses per Càritas puguin accedir a un habitatge d’estada temporal amb un procés social d’acompanyament que culmini amb la seva inclusió residencial i social.

I, per respondre a aquesta situació, la Fundació va més enllà en la lluita contra l’exclusió residencial, i s’adapta a les necessitats de les persones que atén i a les greus circumstàncies del context social i econòmic. Per tot això la Fundació ha ampliat el seu àmbit d’actuació i desenvolupa plans de treball social integrals i transversals amb les persones i les famílies, ja que les necessitats actuals van més enllà del simple, però important, accés a un habitatge social.

El valor diferencial de la Fundació és l’aplicació de Plans de Treball Social Integrals que garanteixin la inclusió social mitjançant l’accés a recursos d’habitatge, d’ocupació, de formació, de salut… en definitiva, a lluitar per la plena integració social i l’ autonomia personal.

El projecte de la Fundació, conjuntament amb Càritas, es fonamenta en el fet de vetllar pels drets de les persones acollides, fomentar la seva autonomia i potenciar el desenvolupament de projectes personals que ajudin a la inclusió social. Aquests són programes d’inserció laboral, d’aprenentatge de castellà i català, de formació i també accions específiques de treball amb infants, l’atenció de problemes de salut física i mental, l’ajuda pel retorn al país d’origen, ajuda per a l’obtenció d’aliments, així com d’altres accions derivades de les necessitats específiques que es detectin a cada cas. Tot això mitjançant una atenció personalitzada, un tracte de persona a persona que permet la Fundació analitzar cada situació i definir un itinerari d’oportunitats per tal d’avançar cap a la inclusió social.

La Fundació te un equip de treball format per 14 persones, 6 dones i 8 homes. El 85% disposa de titulació universitària mitjana o superior, en diferents especialitats de l’àmbit social, educatiu, jurídic i gestió empresarial.

El Director de la Fundació és en Sergio Rodríguez Vives. La seu social de la Fundació està situada a:

Via Laietana núm. 5, 1r. 2a. 08003 – Barcelona
Telèfon: 933 027 197. Fax: 933 021 06.
Mail: info@habitatgesocial.org
Web: www.habitatgesocial.org

El Patronat

El Patronat de la Fundació Foment de l’Habitatge Social està format per professionals de diferents camps.

President
Sr. Ignasi de Delàs i de Ugarte

Secretari
Sr. Ramón Contijoch Pratdesaba

Vocals
Sr. Salvador Busquets i Vila (Dr. Càritas Diocesana Barcelona)
Sr. Lluís Franco Sala
Sr. Andreu Romaní Blancafort
Sr. Vicenç Soriano Casanovas
Sra. Carme Trilla i Bellart
Sra. Maria Vendrell Aubach

Assistents sense vot
Sr. Sergio Rodríguez Vives (Dr. Fundació Habitatge Social)
Sra. Montserrat Padilla (Càritas Diocesana Barcelona)