Qui som?

Qui som? 2019-08-05T13:54:42+00:00

La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (d’ara endavant la Fundació) promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, va ser creada el juliol de 1990.
La Fundació: ara més necessària que mai.
La raó de crear la Fundació, fa més de 25 anys, va ser impulsar un projecte d’inclusió residencial per a les famílies usuàries de Càritas Diocesana de Barcelona, que es trobaven en situació d’exclusió social i/o marginació. Aquest objectiu s’assolia mitjançant la cessió temporal a aquestes famílies d’un habitatge gestionat per la Fundació.

És evident que actualment, donada la greu situació social i econòmica que viu el nostre país, aquest objectiu continua estant més vigent que mai, i la Fundació té d’ara endavant importants reptes per tal d’aconseguir que les persones ateses per Càritas puguin accedir a un habitatge d’estada temporal amb un procés social d’acompanyament que culmini amb la seva inclusió residencial i social.

I, per respondre a aquesta situació, la Fundació va més enllà en la lluita contra l’exclusió residencial, i s’adapta a les necessitats de les persones que atén i a les greus circumstàncies del context social i econòmic. Per tot això la Fundació ha ampliat el seu àmbit d’actuació i desenvolupa plans de treball social integrals i transversals amb les persones i les famílies, ja que les necessitats actuals van més lluny del simple, però important, accés a un habitatge social.

El valor diferencial de la Fundació és l’aplicació de Plans de Treball Social Integrals que garanteixen la inclusió social mitjançant l’accés a recursos d’habitatge, d’ocupació, de formació, de salut… en definitiva, a lluitar per la plena integració social i l’ autonomia personal.

El projecte de la Fundació, conjuntament amb Càritas, es fonamenta en el fet de vetllar pels drets de les persones acollides, fomentar la seva autonomia i potenciar el desenvolupament de projectes personals que ajudin a la inclusió social. Aquests són programes d’inserció laboral, d’aprenentatge de castellà i català, de formació i també accions específiques de treball amb infants, l’atenció de problemes de salut física i mental, l’ajuda pel retorn al país d’origen, ajuda per a l’obtenció d’aliments, així com d’altres accions derivades de les necessitats específiques que es detectin a cada cas. Tot això mitjançant una atenció personalitzada, un tracte de persona a persona que permet la Fundació analitzar cada situació i definir un itinerari d’oportunitats per tal d’avançar cap a la plena inclusió social.

La Fundació te un equip de treball format per 27 persones, 19 dones i 8 homes. El 85% disposa de titulació universitària mitjana o superior, en diferents especialitats de l’àmbit social, educatiu, jurídic i gestió empresarial.

El Director de la Fundació és en Sergio Rodríguez Vives. La seu social de la Fundació està situada a:

Via Laietana núm. 5, 1r. 2a. 08003 – Barcelona
Telèfon: 933 027 197.
Mail: info@habitatgesocial.org
Web: www.habitatgesocial.org

El Patronat

El Patronat de la Fundació Foment de l’Habitatge Social està format per professionals de diferents camps.

Presidenta
Sra. Maria Vendrell Aubach

Secretari
Sr. Vicenç Soriano Casanovas

Vocals
Sr. Salvador Busquets i Vila (Dr. Càritas Diocesana Barcelona)
Sr. Ignasi de Delàs i de Ugarte
Sr. Lluís Franco Sala
Sr. Andreu Romaní Blancafort
Sra. Carme Trilla i Bellart