Com ho fem?

Com ho fem? 2018-09-07T12:32:07+00:00

Els nostres Valors

Són, entre d’altres: la cooperació, la no discriminació per cap circumstància o creença, la sensibilització social, l’eficiència dels professionals i voluntaris, la qualitat dels nostres recursos i la sostenibilitat del projecte de manera autònoma i al llarg del temps.

Els nostres Principis

  • Treballem per les persones i no per la seva situació, amb una situació d’ingressos precaris i irregulars. La prevenció de la desprotecció dels infants és preferent respecte de qualsevol altra situació.
  • Pel treball amb Càritas Diocesana de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu. És important el coneixement de les situacions i dificultats que tenen les famílies que atenem per tal de trobar solucions conjuntament amb elles, oferint alternatives per a superar les situacions més desfavorables i què el recurs ofert s’adapti a les necessitats no cobertes.
  • Per la independència i l’autonomia de les persones. L’habitatge és entès com un espai de punt de partida per reiniciar processos personals d’inclusió social, apropant la realitat “normalitzada” al dia a dia de les persones.
  •  Per un parc propi d’habitatges de qualitat. Aquesta situació permet que la Fundació sigui més autónoma respecte de les fluctuacions del mercat immobiliari i possibilita oferir lloguers a preus reduïts.
  • Pel treball en xarxa. Amb altres entitats, agents socials i amb l’Administració per tal d’aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan es treballa conjuntament amb un model comunitari, tot rentabilitzant esforços i recursos.
  • Pel treball en equip. Treballem en equip i alineats amb un objectiu comú que és la inclusió social dels nostres usuaris, amb un projecte de qualitat humana que potenciï la dignitat de les persones.
  • Pel treball amb participació del voluntariat. Des de la concepció de professionals voluntaris, atorgant-los un paper de participació i corresponsabilitat en tots els nostres projectes.

La Fundació i Càritas Diocesana de Barcelona

El treball de la Fundació està totalment vinculat a la feina que es fa des de Càritas Diocesana de Barcelona. CDB treballa en un territori de més de 5.000.000 d’habitants.

El perfil d’aquestes persones ateses per Càritas ajuda a entendre millor la tasca tant de Càritas com de la Fundació així com ajuda a comprendre millor els reptes i nous projectes de present i futur de la Fundació.