Context socioeconòmic

Context socioeconòmic 2017-05-09T11:25:41+00:00

L’actual situació de crisi econòmica que pateix el nostre país ha derivat en una crisi social de grans magnituds, situacions com la manca de treball, la recessió econòmica, les retallades de serveis públics, l’eliminació de prestacions i les mesures derivades del control del dèficit, estan agreujant la bretxa social i empitjorant les condicions de vida de moltes famílies.

Però no només fem referència a persones que perden la casa o la feina, sinó que estem davant d’una crisi social greu on el percentatge de persones que viu sota el llindar de la pobresa s’incrementa, situació aquesta que afecta especialment i de manera directa als menors d’edat. Tot això fa que aquesta situació de crisi social i econòmica també es traslladi al món de l’habitatge, que ja venia d’una situació d’exclusió social important, en aquest cas, per les pujades molt elevades dels preus de venda i de lloguer dels darrers anys que havien fet fora del mercat de la vivenda a moltes famílies amb poc recursos.

Actualment però, la problemàtica social en l’àmbit d’habitatge ha canviat, tot destacant la situació de manca de feina de molts propietaris amb hipoteques i de llogaters, fet que ha augmentat de forma exponencial els desnonaments, tant pels processos d’execució hipotecària com els derivats de la resolució de contractes de lloguer. I, per tant, questes famílies que han perdut l’habitatge, necessiten, amb urgència, una solució per no acabar vivint al carrer.

Igualment aquest context de crisi ha propiciat l’aparició d’un nou col•lectiu, fins ara no gaire nombrós, en risc d’exclusió: famílies amb una situació social i econòmica més o menys estable fins fa poc temps i que ara es troben sense feina i sense perspectives d’aconseguir-ne una de nova, fet que provoca que en poc temps puguin trobar-se en situació d’exclusió social i residencial.