07102019 Amenaces de tall de subministraments a llars vulnerables 2019-10-07T13:19:52+00:00

Amenaces de tall de subministraments a llars vulnerables

07 octubre 2019

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, de la que la Fundació F. de l’Habitatge Social forma part a través de la Federació Cohabitac, s’ha posicionat obertament respecte a la problemàtica lligada a la pobresa energètica que pateixen moltes llars a Catalunya, afirmant que “No es pot jugar amb els drets de les persones” i instant al Govern a “exercir un lideratge fort i contundent” al respecte.

La llei 24/2015 reconeix el dret a l’energia i estableix uns protocols clars d’actuació per evitar els talls de subministrament a famílies en situacions de vulnerabilitat.

Sabem a més, segons el darrer informe de l’IDESCAT, que al voltant d’un 9% dels catalans i catalanes no pot mantenir la seva llar una temperatura adequada, entre d’altres situacions.

Com a entitat que treballa pel dret a l’habitatge digne, recolzem el posicionament de la Taula del Tercer Sector respecte les amenaces de talls dels subministraments a famílies en risc d’exclusió social.