OFERTA_TÈCNIC COMPTABILITAT 2020-01-31T08:29:55+00:00

OFERTA DE TREBALL: TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

 

La Fundació Foment  de l’Habitatge Social – entitat d’inspiració cristiana, promoguda per Caritas Diocesana de Barcelona- necessita incorporar al seu equip un/a Tècnic/a d’Administració i Comptabilitat.

La seva missió serà gestionar amb eficiència la part administrativa i comptable de la Fundació Foment de l’Habitatge Social. És per això que busquem una persona de confiança, responsable, ordenada, rigorosa, metòdica, amb capacitat analítica i amb capacitat d’aprenentatge.

Funcions i tasques a desenvolupar: 

A.Executar processos comptables i administratius

 • Seguiment de les amortitzacions i del finançament del parc d’habitatges de la FFHS. Comptabilització d’assentaments.
 • Flux de gestions econòmiques amb altres entitats
 • Proveïdors: validació i introducció de factures i remeses de pagaments
 • Fiscalitat: liquidació i presentació d’impostos
 • Conciliacions bancàries
 • Supervisió de la introducció d’assentaments de l’equip administratiu
 • Introducció d’assentaments (nòmines, subvencions, periodificacions, provisions, cobraments, etc.)

B.Supervisar i actualitzar els processos quotidians i la gestió administrativa de la FFHS.

 • Supervisió de la informació econòmica introduïda en el programa de gestió, tant per la pròpia Àrea d’Administració com per l’Àrea de Patrimoni.
 • Anàlisi, suggeriments i propostes d’innovacions metodològiques que millorin els processos (automatitzacions).

C. Donar suport a la Direcció d’Administració de la FFHS

 • Preparació de informació per a l’elaboració de pressupostos.
 • Actualització de la informació de tresoreria
 • Suport per a la preparació de l’auditoria anual

Es demana,

 • Titulació: Diplomatura o Grau en Ciències Empresarials o similar
 • De tres a cinc anys d’experiència en tasques d’administració
 • Mínim dos anys en empresa o ONG de gran dimensió
 • Experiència en treballar amb programes de gestió comptable
 • Informàtica: nivell avançat del paquet Office
 • Idiomes: imprescindible nivell avançat de castellà i català, parlat i escrit

També es valorarà experiència en:

 • Gestió d’entitats no lucratives i/o del Tercer Sector
 • Empreses d’ àmbit immobiliari
 • Justificació de subvencions
 • Treball amb PRINEX, software integrat de gestió immobiliària i comptabilitat.

Oferim:

 • Jornada completa, amb incorporació immediata.
 • Contracte indefinit, després d’haver passat el període de prova.
 • Retribució al voltant de 23.500 €  bruts anuals.
 • Bon ambient de treball.

Com respondre a l’oferta:

Les persones que estiguin interessades han de fer arribar el seu Currículum Vitae i una carta de motivació (aquesta imprescindible), a través de l’oferta penjada a www.hacesfalta.org, abans del dilluns 3 de Febrer de 2020.