Què fem?

Què fem? 2017-04-11T11:01:33+00:00

La visió de la Fundació

És la protecció de les persones i famílies afectades per causes econòmiques i/o socials greus, afavorint l’accés a un habitatge que els permeti iniciar un projecte de vida inclusiu i digne donant preferència a aquelles famílies amb menors a càrrec o amb problemàtiques socioeconòmiques profundes.

La missió de la Fundació

La Fundació té la Missió de lluitar per la inclusió social, concretant aquesta missió en la lluita contra l’exclusió residencial, conjuntament amb Càritas, tot proporcionant i fomentant habitatges socials en règim de lloguer temporal.

L’objectiu de la Fundació

L’objectiu de la Fundació és estabilitzar la situación personal d’aquestes famílies en risc d’exclusió social per tal de què puguin accedir a un habitatge permanent en un futur, oferint mitjançant acollides temporals, la possibilitat de construir itineraris de vida amb qualitat i crear nous vincles i xarxes socials.

 

Habitatges

Ubicació 
Dels 304 habitatges un 75% estan ubicats al Barcelonès, aquesta és la zona on més s’ha incrementat el nombre d’habitatges gestionats per la Fundació, i en aquesta zona destaca la concentració a Barcelona ciutat i a barris com Ciutat Vella on hi ha localitzats el 21% del total d’habitatges gestionats per la Fundació. Un 12% dels habitatges estan a municipis del Baix Llobregat, un 7% estan al Vallès, un 2% es localitzen en municipis Penedès, també un 2% al Garraf i un 1% estan ubicats en municipis del Maresme.

Ubicació