Què fem?

Què fem? 2019-08-05T13:56:14+00:00

La missió de la Fundació

La Fundació té la Missió de lluitar contra l’exclusió social i especialment contra l’exclusió residencial, posant especial èmfasi en l’atenció a la perspectiva de gènere i a la infància.

L’objectiu de la Fundació

L’objectiu de la Fundació és estabilitzar la situació personal d’aquestes famílies en risc d’exclusió social per tal que puguin accedir a un habitatge permanent en un futur, oferint, mitjançant acollides temporals, la possibilitat de construir itineraris de vida amb qualitat i crear nous vincles i xarxes socials.

Habitatges

Ubicació 
Dels 412 habitatges un 75% estan ubicats al Barcelonès, aquesta és la zona on més s’ha incrementat el nombre d’habitatges gestionats per la Fundació, i en aquesta zona destaca la concentració a Barcelona ciutat i a barris com Ciutat Vella on hi ha localitzats el 21% del total d’habitatges gestionats per la Fundació. Un 12% dels habitatges estan a municipis del Baix Llobregat, un 7% estan al Vallès, un 2% es localitzen en municipis Penedès, també un 2% al Garraf i un 1% estan ubicats en municipis del Maresme.