Persones ateses per la Fundació

Persones ateses per la Fundació 2018-09-07T11:54:46+00:00

“Perdre casa meva em fa encara més por que la nevera buida”

Les persones que entren al programa de la Fundació ho fan per causes diverses, principalment per problemes econòmics o desnonaments, i/o per viure en habitatges que no compleixen unes condicions mínimes d’habitabilitat.

Des de la nostra entitat treballem cada dia per fer efectiu el dret a l’habitatge per a totes les persones, sense fer cap tipus de distinció, donant preferència per aquells col·lectius més desfavorits, entenent que qualsevol afegit pot desencadenar el factor d’exclusió (menors a càrrec, immigració, refugiat, atur, malalties, discapacitat, violència de gènere, documentació irregular, persona sola, persona gran, …)

Es prioritza però, l’atenció a famílies amb menors a càrrec. Un 46% de les persones ateses són menors d’edat.

El fet de posar a disposició dels nostres usuaris habitatges dignes, s’entén com la necessitat de garantir un espai adient per a les famílies acollides, que permeti viure amb normalitat i contribueixi a l’autonomia de totes les persones que formen la unitat familiar acollida, amb l’objectiu d’acompanyar en el camí cap a la inclusió social plena.