You are here:Pàgina inicial-Projecte OIKOS
Projecte OIKOS 2017-04-10T17:21:41+00:00

Últimes dades d’OIKOS

El primer trimestre de 2016 el total de famílies amb seguiment social dins del programa OIKOS era de 286.

Fites del projecte:

  • Des de l’inici del projecte OIKOS ja hi ha 10 famílies que han sortit del programa i han sortit del risc d’exclusió   social del que es trobaven.
  • Actualment hi ha 12 famílies més que ja han iniciat el procés de sortida.
  • Hi ha 3 famílies amb la sortida prevista en els propers 12 mesos.
  • El temps d’estada mig de les unitats familiars en el projecte OIKOS calculat en base les dades del 2013,   és de 2’43 anys.
  • El projecte, compta amb 244 famílies que seguiran dins del programa en els propers 12 mesos.
  • 27 famílies es preveu que hi seran de manera permanent.

Tenint en compte aquestes dades podem dir que el projecte OIKOS és efectiu i assoleix els seus objectius de manera ràpida i eficient ja que en un període curt de temps permet a famílies que es troben en risc d’exclusió social sortir d’aquesta situació. El treball que realitza l’equip social del programa pel desenvolupament d’OIKOS, s’efectua a partir de plans de treball i visites o accions. El total de plans de treball comptabilitzats el primer trimestre de 2014 és de 139 i el total de visites o accions realitzades per l’equip social de la Fundació és de 1.070.