Habitatges

Habitatges 2018-09-07T11:35:13+00:00

La Fundació Foment de l’Habitatge Social gestiona 408 habitatges de lloguer social, la majoria d’ells situats a l’àrea metropolitana de Barcelona. Més del 80% es troben a Barcelona ciutat. També gestiona pisos a les Diòcesis de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat.

Des de la Fundació es realitzen les actuacions de condicionament necessàries per garantir-ne l’habitabilitat i la qualitat.

La disponibilitat d’un habitatge digne es considera en aquest sentit una peça molt important per afrontar amb èxit la inclusió social de persones en un context d’exclusió social o en risc d’estar-ho. Durant els últims anys, per donar resposta a l’augment de persones i famílies que any rere any necessiten suport, la Fundació ha anat augmentant el nombre d’habitatges gestionats.

Dins del parc d’habitatges, el 28% dels pisos són en propietat i gairebé el 70% són cessions d’entitats públiques o privades, altres entitats socials, o de particulars que amb la seva col·laboració fan possible la tasca social de la Fundació.

La Fundació incorpora en els seus criteris de gestió l’eficiència energètica i treballa per estendre aquest principi a tots els habitatges que gestiona.