Habitatges

Habitatges 2017-04-12T08:29:12+00:00

La Fundació gestionava a finals de 2012, un total de 194 habitatges destinats a lloguer social, com a resultat de la incorporació, el mes d’octubre, de 103 habitatges de Càritas Diocesana de Barcelona. Durant els primers sis mesos del 2013 aquesta xifra s’ha incrementat fins als 235 habitatges12. Està previst que a finals de l’any 2013 s’arribi amb un nombre proper als 300 habitatges. Això suposarà per a la Fundació un augment del 229% d’habitatges gestionats.

Aquest increment significatiu a 2013 és fruit d’un conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, diverses Fundacions i entitats, amb Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació, per a la gestió i el lloguer d’habitatges amb l’objectiu d’atendre la forta demanda d’habitatge actual, de famílies en risc d’exclusió social i afectades per processos de desnonament hipotecari o d’impagament del lloguer.

Ubicació

Dels 235 habitatges13 un 70,8% estan al Barcelonès, un 13,5% al Baix Llobregat, un 9,1% al Vallès Occidental, un 2,2% a l’ Alt Penedès, un 3,5% al Garraf i el 0,9% al Maresme.

Titularitat

Actualment el 38% dels habitatges són propietat de la Fundació– és a dir 86 habitatges respecte dels 62 del 2012-, el 55% restant els té en règim de lloguer i/o cessió, derivats d’acords amb la Generalitat Catalunya, Fundacions i/o altres entitats públiques i privades. El 7% restants són cessions gratuïtes de particulars.